Dobrá Voda, hrad (ruina)

Obec: Dobrá Voda, Okres: Trnava, Kraj: Trnavský, Stolica: nitrianska

Ďalšie názvy

Dobrovodský hrad, 1263 Jokw, 1316 Joku, 1394 Bona Aqua, 1436 Dobra Woda, maď. Jókő, nem. Guttenstein

Stručný popis

Zrúcanina hradu postaveného v 13.storočí, prestavaného v 14.storočí, ktorý spustol v 19.storočí.

Obrázky

7 obrázkov

Poloha

Na výbežku zalesneného hrebeňa v severnej časti Malých Karpát pri obci Dobrá Voda, 320 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Hrad sa nachádza v malebnej krasovej oblasti v prírodnej rezervácii Slopy v prevažne borovicovom poraste alebo listanatom poraste nad Dobrovodskou kotlinou. Prístup je možný z viacerých smerov:
Z Dobrej Vody: Z autobusovej zastávky pri kostole po (0701) popri fare s pamätnou tabuľou a izbou Jána Hollého cez cintorín s jeho hrobom v hornej časti vľavo. Krasovou oblasťou popri židovskom cintoríne asi 15 minút na odbočku k hradu.
Z Hradišťa pod Vrátnom: Zo železničnej zastávky po bezvodou dolinou do kopca na rázcestie s čevenou značkou. Odtiaľ Po červenej cez vrch Slopy asi 30 minút k odbočke k hradu (v borovicovom lese).
Z Brezovej pod Bradlom: Od stanice na a po nej dolinou na juh. Po asi 20 minútach značka vystúpi na hrebeň a pokračuje až k hradu. Možné je pokračovať aj po asfaltovej ceste dolinou do Dobrej Vody.
Ďalšie informácie: turistická mapa 129 Malé Karpaty - Bradlo, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec

Dobrá Voda v médiách

Poklad templárov skrýva možno aj Dobrovodský hrad!
Regionálne noviny, 8. február 2006

Okolité hrady

Branč, Čachtický hrad, Korlátka

História

V roku 1262 daroval uhorský kráľ Belo IV dediny Osuské, Hradište pod Vrátnom a zaniknutý Ropov nachádzajúce sa na západnej strane Malých Karpát hlohoveckému panstvu. Na ochranu horského priesmyku vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1294 a 1316. Jeho zakladateľom bol prívrženec Matúša Čáka magister Aba Veľký. Najstaršou časťou hradu bola štvorhranná veža, ku ktorej bol neskôr pristavaný pozdĺžny palác ukončený druhou menšou vežou. Pôvodne hrad niesol meno Dobrý kameň (maď. Jókő). Neskôr prevzal názov po dedine v podhradí pomenovanej po výdatnom prameni vody.

Roku 1316 hrad obliehal, získal a do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Potom bol až do konca 14.storočia kráľovským majetkom, keď ho kráľ Žigmund daroval Ctiborovi z Ctiboríc. Počas trvania jeho vlastníctva bol hrad rozšírený o nové opevnenie na JV zakončené kaplnkou s obdĺžnikovou vstupnou budovou. Rodu Ctiborovcov patril hrad až do roku 1434, keď rod vymrel v mužskej línii Ctiborom II. Dva roky neskôr ho Žigmund daroval inému svojmu obľúbencovi Michalovi Orságovi. Orságovci zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami. V roku 1567 zomrel Krištof Orság, posledný mužský potomok rodu a hrad sa opäť dostal do majetku koruny. Panstvo bolo predané v roku 1583 chorvátskemu bánovi Krištofovi Ungnádovi zo Sonnecku. Prostredníctvom jeho dcéry Anny Márie sa hrad dostal do rúk významného rodu Erdődyovcov. Za ich obdobia hrad začal chátrať. V roku 1762 celý objekt vyhorel a odvtedy chátra.

Z hradu sa do súčastnosti zachovali zbytky obidvoch veží, obvodové múry i delová bašta. Z troch bášt dolného hradu dve ešte existujú a zachovali sa základy hospodárskych budov v blízkosti vstupnej brány. Celý objekt by však potreboval konzerváciu.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990