Šaštín hrad, zaniknutý

Šaštín-Stráže « Senica « Trnavský kraj (Nitrianska stolica)

Zaniknutý hrad postavený v 12. storočí.

Historické názvy

Šaštínsky hrad

Popis

Zaniknutý hrad postavený v 12. storočí.

Poloha N48.641632,E17.144266

Na pravom brehu rieky Myjava pri moste.

mapa

História

Webová stránka mesta Šaštín-Stráže uvádza:
„V dobe od druhej polovice 10.storočia do roku 1250, bolo územie nášho mesta už evidentne osídlené (R. Marsina, A. Habovštiak, 1980). Očividným dôkazom tejto skutočnosti je zmienka o Šaštíne z roku 1218, kedy Imrich II., syn Bélu III., daroval majetok lebényenského kláštora, ktorý sa volal Sassin, györovskému rodu. Názov nášho mesta bol vzatý z maďarského „sás” (šašina, tŕstie), lebo sa rozprestieralo na území, ktoré malo dookola veľa močiarov (A. Vajčiová,1998). Sasvár (Šaštín) sa spomína najmä v súvise s hradným županátom a sídlom Archidiakonátu Šaštín. Toto cirkevno-správne územie sa v druhej polovici 13.storočia rozprestieralo na území dvoch komitátov – bratislavského a nitrianskeho (P. Ratkoš, 1980). Uvedené datovanie o Šaštíne (1218) sa však rozchádza s inými údajmi, rokom 1210 v súvise so Šaštínskym archidiakonátom (H. Radványi) a rokom 1233 (R. Marsina, 1971). Akokoľvek je to už s datovaním prvej zmienky o meste, Šaštín bol určite najdôležitejším strážnym hradom celého Záhoria. Postavili ho pri rieke Myjave ako vodný hrad a potom aj na pahorkatine ako predsunuté stráže (niekdajšie Stráže nad Myjavou).“

„V uvedených storočiach, okrem strategického významu vodného hradu Šaštín, malo naše mesto aj hospodársky význam. V roku 1535 sa na príkaz Ferdinanda I. (1526–1564) hrad opravil a pozmenil na pevnosť s hviezdicovitým pôdorysom. Hoci Šaštín nebol veľmi ohrozovaný tureckým vojskom, posádka pevnosti mala 150 pešiakov a 30 jazdcov. Úlohou posádky šaštínskej pevnosti bola aj ochrana trás obchodných ciest (dunajskej, českej a znojemskej)“

Galéria

Fotografie (2)

Fotografie (2)

Blízke hrady

Holíčsky hrad (12 km), Plavecký hrad (12 km), Korlátka (12 km), Jablonica (13 km), Ostrý Kameň (13 km), Skalica (15 km), Kuchyňa (15 km), Smolenický zámok (16 km), Branč (16 km), Dobrá Voda (18 km), Červený Kameň (19 km)