Tematín hrad, ruina

Hrádok « Nové Mesto nad Váhom « Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)

Zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia. Spustol na začiatku 18. storočia.

Historické názvy

Tematínsky hrad

Popis

Zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia. Spustol na začiatku 18. storočia.

Poloha N48.677115,E17.929163

Na bočnom západnom hrebeni Pova�ského Inovca, 590 m.n.m.

mapa

Prístup

�elezničnou tra�ou č. 120 Bratislava - �ilina. Zo stanice Pie��any autobusom do obce Modrovka (Lúka) alebo na Bezovec. Alebo z Nového Mesta do obce Hrádok.
Z Modrovky (Lúky): Po �tátnej ceste č. 507 do Lúky. Po (2425) Lúčanskou dolinou na hrad.
Z Bezovca: Po (0705) do centra turistického strediska. Odtiaľ po bočnom hrebienku (2425) na hrad. Z Bezovca vedie na východ zelená (5128) na Topoľčiansky hrad.
Z Hrádku: Hrádockou dolinou po (2418) po osadu Dolina. Doprava (8116) na hrad.

História

Jeho zrúcaniny le�ia na západnom úpätí Pova�ského Inovca v chotári obce Hrádok juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Hrad sa prvý raz spomína a� v roku 1270, je v�ak star�ieho pôvodu. Postavili ho pravdepodobne u� v prvej polovici 13. storočia ako strá�ny hrad pohraničných priesmykov. Pôvodne bol kráľovským majetkom a len neskôr sa dostal do vlastníctva �ľachtických rodín, z ktorých najznámej�ie boli Ujlakyovci, Thurzovci a Bercsényovci.

Stredoveký hrad tvorila �tvorboká ve�a a palác, obklopené hradným múrom. V druhej polovici 16. storočia zosilnili jeho opevnenie úpravou a zdokonalením predhradia, ktoré bolo oddelené od horného hradu úzkym priechodom. Vstupnú bránu do predhradia zabezpečovali dve ba�ty a hradná priekopa. V 17. storočí opravili a roz�írili obývacie priestory horného hradu, tak�e celý objekt predstavoval pred svojim zánikom kompaktnú a aj na bývanie pohodlnú pevnos�. V bojoch počas Rákócziho povstania (1704 - 1708) ho vá�ne po�kodili a od tej doby je v rumoch.

Spracovala Zuzana Brezáková

Pou�itá literatúra:
Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Galéria

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Rekonštrukcie (1)

Blízke hrady

Topoľčiansky hrad (6 km), Beckov (8 km), Čachtický hrad (8 km), Veselé (13 km), Bánovský hrad (15 km), Trenčiansky hrad (16 km), Bošany (16 km), Leopoldov (18 km), Skalka (18 km), Dobrá Voda (19 km), Oponický hrad (19 km), Hlohovský hrad (19 km)