, ()

Obrázky

2 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Drienov, Makovica, Obišovský hrad, Šebeš, Solivar, Soľnohrad

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990