Stropkovský hrad hrad, zaniknutý

Stropkov « Stropkov « Prešovský kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý hrad postavený v 13. storočí a zbúraný v roku 1711. Na jeho mieste je postavený kaštieľ.

Historické názvy

1408 castrum seu fortalicium Ztropko

Poloha N49.202030,E21.652816

Na mieste kaštieľa v Stropkove.

mapa

História

Podľa zachovaných správ hrad postavila okolo roku 1245 rodina Czudarovcov. Patril im viac ako 150 rokov. Vnútornú i vonkajšiu časť hradu spájal padací most. Základy hradného areálu tvoril osemuholník, ale vzhľad hradu sa dnes už bez predbežného archeologického výskumu nedá určiť. Po roku 1414 kráľ Žigmund daroval hrad Petrovi z Perína a roku 1440 sa ho zmocnili bratrícke vojská. Neskôr ho prechodne obsadilo poľské vojsko. Král Matej, ktorý sa osobne zúčastnil ťaženia proti Poliakom, zakrátko vyhnal poľské vojsko z východného Slovenska, zmocnil sa aj Stropkovského hradu a vrátil ho pánom z Perína. V roku 1483 v dôsledku vyčínania Mikuláša z Perína zbíjajúceho po celom východnom Slovensku, načas obsadilo hrad uhorské vojsko. V roku 1491 vtrhol do Uhorska Albrecht, ktorý napadol Stropkovský hrad a vyhnal Perínovcov. V roku 1686 mal mesto i hrad v rukách Imrich Thököly, ktorý mesto vypálil. Keď bolo Rákócziho povstanie potlačené, v roku 1711 velitelia cisárskeho vojska Lauken a Wolsken i napriek zákazu hrad dobyli a zničili. Z materiálu zo zničeného hradu vystavali zemepáni nový kaštieľ.

Spracované podľa:
Belo Polla: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku

Galéria

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Radvanovce (13 km), Chmeľov (13 km), Medzianky (14 km), Skrabčiansky hrad (14 km), Bardejov (18 km), Kapušiansky hrad (18 km), Hertník (19 km), Zborov (19 km), Šebeš (19 km)