Pezinok - Starý zámok I. hrádok, zaniknutý

Pezinok « Pezinok « Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)

Zaniknutý drevozemný hrádok, pravdepodobne zo začiatku 14.storočia.

Popis

Na lokalite Starý zámok I., nad Pinelovou nemocnicou bol v roku 2002 archeologicky skúmaný nedokončený drevozemný hrádok (resp. veža), ktorý bol na základe keramického materiálu zaradený do začiatku 14.storočia a s najväčšou pravdepodobnosťou súvisel s bojmi o zlaté bane medzi baníkmi z dediny Myr a grófmi zo Svätého Jura a Pezinka v roku 1339. Po tom, čo v lete toho istého roku kráľovská komisia prisúdila celú zlatonosnú oblasť gŕofom zo Sv. Jura a Pezinka existencia strážnej veže stratila svoj význam. Je zaujímavé, že v tesnej blízkosti lokality, v údolíčku zvanom Kráľovská cesta bol na jeseň 2004 objavený depot strieborných viedenských fenigov Přemysla II. Otakara. Nález však pravdepodobne súvisí s cestou ku kráľovským baniam na Slnečnom údolí, kde by mala ležať aj dedina Myr.

Poloha N48.313641,E17.250705

mapa

Galéria

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Fotografie (8)

Blízke hrady

Pezinok (2 km), Pezinok - Starý zámok II. (2 km), Biely Kameň (4 km), Červený Kameň (7 km), Dračí hrádok (8 km), Kuchyňa (8 km), Čeklís (8 km), Pajštún (8 km), Eberhard (11 km), Plavecký hrad (12 km), Bratislavský hrad (14 km), Ostrý Kameň (15 km), Devín (16 km), Smolenický zámok (16 km), Gerulata (18 km), Rusovský hrad (18 km), Korlátka (19 km)