Fotogaléria:


Poh?ad z trojuholn?kovej ve?e na obvodov? m?r.

Ko?ick? hrad

Poh?ad na br?nu zhora

Poh?ad na br?nu zvn?tra.

Br?na.

Ko?ick? hrad

Hradby pokra?uj? aj ?alej, len nie s? odkryt?.

Poh?ad na okr?hlu ve?u z v?chodnej strany.

Poh?ad z okr?hlej ve?e na zvy?ky m?ru a trojuholn?kovej ve?e.

Poh?ad z trojuholn?kovej ve?e na okr?hlu ve?u a sp?jaj?ci m?r.

Poh?ad na zvy?ky trojuholn?kovej ve?e z m?ru.

Poh?ad na zvy?ky trojuholn?kovej ve?e.

Ko?ick? hrad