Čičava, hrad (ruina)

Obec: Sedliská, Okres: Vranov nad Topľou, Kraj: Prešovský, Stolica: zemplínska

Ďalšie názvy

Čičva; 1270 castrum Chichva, 1316 castrum Chychowa, Chychua

Stručný popis

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí a zbúraného v roku 1711.

Obrázky

8 obrázkov

Poloha

Na kopci nad bývalou obcou Podčičva, dnes časť obce Sedliská.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Čičava v médiách

Okolité hrady

Brekov, Jasenov, Michalovský hrad, Modré Pole, Pozdišovský hrad, Skrabčiansky hrad, Stropkovský hrad

História

V roku 1270 kráľ Štefan V. daroval šľachticovi Rainoldovi majetok Čičva. V darovacej listine sa neuvádza, že by súčasťou panstva bol aj hrad. No v listinách kráľa Žigmunda (1410 a1414), ktorými potvrdil vlastníctvo panstva Čičava šľachticom z Rozhanoviec, je napísané, že k panstvu patrí aj hrad Čičva. Prvá písomná správa o hrade je z roku 1361. Spravoval ho vtedy kastelán Mikuláš, z poverenia šľachticov z Rozhanoviec. Hrad Čičva mohol vzniknúť z iniciatívy uhorských kráľov v 12. storočí. Jeho hlavnou funkciou bolo strážiť a ochraňovať krajinskú cestu a pohraničie. Šľachtici z Rozhanoviec dokázateľne sídlili na čičvianskom hrade v prvej polovici 14. storočia.
V polovici 14. storočia boli hlavnými časťami hradu kamenná veža, cisterna v severnej časti hradného areálu a palác v južnej časti. V tom čase si dali zemepáni postaviť hrad a hradný palác vo Vranove, ktorý im poskytoval pohodlnejšie bývanie. Aj v nasledujúcich storočiach hrad Čičva spravovali kasteláni a mal viac vojensko-strážnu funkciu ako sídlo zemepánov. Po potlačení povstania Františka Rákociho II. kráľovské vojsko v roku 1711 hrad zdemolovalo.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990