Jasenov hrad, ruina

Jasenov « Humenné « Prešovský kraj (Zemplínska stolica)

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí a zničeného v roku 1644.

Historické názvy

Jasenovský hrad, Jesenov; 1328 castrum Jezenew, 1330 castrum Jezenew, 1442 castrum Jesenv

Poloha N48.891033,E21.910595

Južne od dediny Jasenov.

mapa

Exteriér

Na obdobie vzniku poukazuje aj pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány. Prístupová cesta viedla popri južnom obrannom múre, pod vežou sa ostro zatáčala doľava a ústila k hradnej bráne, ktorá bola medzi východným lícom veže a obvodovým opevnením. Takto bola dômyselne chránená nielen z hradieb, ale i z veže. Okrem kamenných objektov museli byť v interiéri umiestnené aj drevené obytné a hospodárske objekty. V takejto podobe sa stal hrad aj s príslušným panstvom v rokoch 1317 až 1327 majetkom Drugetovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1644. Noví majitelia hrad postupne rozširovali. Na prelome 15. a 16. storočia dali na juhozápadnej - najprístupnejšej strane - postaviť nový obranný prstenec, zosilnený dvoma delovými baštami. Pod staršou štvorcovou vežou postavili mohutnú delovú baštu, ktorej vnútorné steny sa lievikovito zužovali, boli v tesnej blízkosti južného a východného múru staršej veže, cez ktorú viedol dvakrát zabezpečený vstup do staršieho jadra. Východný obranný múr predĺžili až k múru delovej bašty a zrušili pôvodný vstup. Na juhozápadnej strane postavili menšiu kruhovú baštu. Vľavo od nej, do tesnej blízkosti dali vstupnú bránu. Úsek medzi obidvoma delovými baštami zaistili obranným múrom, ktorý sa na sever od vstupnej brány oblúkovito zatáčal a primkol sa k staršiemu obvodovému opevneniu. Takto vznikloďalšie predhradie. Novým múrom zaistili aj severovýchodné pôvodné obvodové opevnenie. Hoci fortifikačný systém bol veľmi dobrý, už v polovici 16. storočia ho zosilnili a zdokonalili. V priestore nového predhradia vybudovali podkovovitú delovú baštu, priamu ochranu nielen prvej vstupnej brány, ale aj dvojito zabezpečeného prechodu cez mohutnú kruhovú baštu a celého priestoru predhradia. Severozápadný priestor pod pôvodným obvodovým opevnením zosilnili dvoma súbežnými obrannými múrmi. K čiastočnému rozšíreniu hradu prispel na východnej strane i ďalší obranný múr od mohutnej delovej bašty, ktorý sa tiahol do dvojtretinovej dĺžky pôvodného obvodového opevnenia. Začiatkom 17. storočia začali výstavbu moderného hviezdicového opevnenia, ktoré bolo takmer okolo celého obvodu. Dodnes sa zachovali torzá muriva z tohto posledne postaveného, vonkajší obvod hradu obopínajúceho fortifikácie... Na podnet grófa Andrášiho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť. Dnes už však napr. po opravách zastrešenia veží niet ani stopy.

História

Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi, synovi Peteňa z Bačkova. Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karla Róberta (predtým bol jeho spojencom počas bojov so šľachtickým rodom Abovcov), kráľ mu majetky odňal a v roku 1317 daroval vernému Filipovi Drugetovi. V darovacej listine je prvý doklad, ktorý menovite uvádza dedinu Jasenov. Jasenov jestvoval už pred rokom 1317. Od roku 1317 dedina Jasenov nepretržite aj v 17. storočí patrila šľachticom Drugetovcom ako majetková súčasť panstva hradov Brekov a Jasenov, od prelomu 14. a 15. storočia humenského panstva. Prvé písomné správy o ňom sú z dvadsiatych rokov 14. storočia. V roku 1322 taverník Filip Druget poveril kastelána hradu Jasenov, aby vyšetril vlastnícke záležitosti mýta v Sečovciach. Ten istý Filip Druget ako palatín v roku 1325 poveril Jágerskú kapitulu ohraničiť územné majetky pre Petra syna Jána, kastelána hradu Jasenov, patriaceho Filipovi Drugetovi. V roku 1327 kráľ Karol Róbert daroval ďalší majetok Petrovi synovi Jána, kastelánovi hradu Jasenov vo vlastníctve palatína Filipa I. Drugeta. Z uvedených správ je zrejmé, že hrad Jasenov v dvadsiatych rokoch 14. storočia už jestvoval, že patril Filipovi Drugetovi, z poverenia ktorého spravoval hrad kastelán Peter, syn Jána. Vyplýva z nich aj predpoklad, že hrad jestvoval už pred rokom 1320. Filip Druget vlastnil okolité územné majetky od roku 1317, predtým patrili Petrovi z Bačkova. Hrad postavili z iniciatívy jedného z nich. Vzhľadom na to, že Filip Druget v roku 1317 nadobudol od kráľa aj iné hrady, napr. Zemplín a Brekov, sotva považoval za užitočné hneď stavať nový hrad v blízkosti Brekova. Pravdepodobnejšou sa javí možnosť, že hrad Jasenov dal postaviť šľachtic Peter z Bačkova okolo roku 1300, po nadobudnutí okolitých majetkov od kráľa Ladislava IV. v roku 1284. Začiatky výstavby hradu sú dosť nejasné. Isté je, že stál už pred povstaním Petra Peteňa v roku 1316, keďže podľa neskoršieho prameňa z roku 1355 patril hrad Petrovi i napriek tomu, že ho neuvádzali medzi jeho skonfiškovanými majetkami... Pravdepodobne magister Peter, syn Peteňa z Bačkova, nechal vystavať hrad na konci 13. storočia. Zemepisná poloha hradu, postaveného v horách mimo hlavnej trasy krajinskej cesty vyhovovala funkcii sídelného hradu šľachtického zemepána, ale nie prípadnej funkcii strážneho hradu v službách ochrany priľahlej krajiny a kráľa. Taký účel mal blízky Brekov. Hrad Jasenov nepochybne slúžil ako sídelný hrad šľachticovi Petrovi z Bačkova a jeho rodine začiatkom 14. storočia, dokázateľne Drugetovcom od dvadsiatych rokov 14. storočia. Jasenovský hrad bol však jedným z troch či štyroch hradov na ich panstvách v 15. - 17. storočí. Jasenovský hrad slúžil svojmu účelu ešte v polovici 16. storočia, o čom svedčia viaceré dobové doklady. Napriek svojej výhodnej polohe, ako aj dobrému opevneniu, hrad nemal nikdy veľký strategický význam. V roku 1644 ho dobyli Rákociho vojská a zničili.

Galéria

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Fotografie (25)

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Staré (3 km), Humenné (3 km), Brekov (4 km), Viniansky hrad (5 km), Čičava (8 km), Michalovský hrad (9 km), Vranov nad Topľou (10 km), Pozdišovský hrad (12 km), Bačkov (17 km), Skrabčiansky hrad (17 km), Braničev (18 km), Tibava (19 km)