Komentáre:

#15606
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 21:44
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15370
jozor
registrovaný

16.06.2014 14:07
IP:195.49.188.82
to bude ur?ite t?m v?nom:-))
#15369
hradko
neregistrovaný

13.06.2014 19:45
IP:195.168.200.161
zdravim, kto mal okrem mna na parustane za hradbou kt. e?te vino , tak? divn? pocit ako keby tam stra?ilo? ...
#15347
jumper64
registrovaný

24.03.2014 23:26
IP:78.99.39.162
Je len na ?kodu,?e sa o objekt nikto nestar?,aj ke? je pravda, ?e je uroben? vstupn? br?ni?ka na pozemok.
#14123
baron
neregistrovaný

13.03.2012 15:32
IP:195.91.56.121
Vecseyovci mali 5 det?. Z toho mali dvoch synov a 3 dc?ry. ?i?e ne?ili tam dve baronky ale tri. Jedna z nich bola moja babka :)
#12629
P?nPravda
neregistrovaný

18.05.2010 15:00
IP:88.212.40.90
?o sa t?ka t?ch 50. a 60-t?ch rokov a pr?slu?n?kov b?val?ch vl?dnuc?ch vrstiev, to ?e boli odk?zan? na dobrotu ?ud?, no koho tr?pi pr?ve to.
Pokia? sa niekto zauj?ma o hist?riu mal by vedie? aj to aka bola situ?cia v napr?klad v rokoch 1772 a 1774 ke? sa davali dokopy veci oh?adne urb?ru. Pozrel si to v?bec niekto ko?ko musel prost? ob?an odpracova? aby u?ivil "to na?e spravodliv? zemianstvo" a ako keby nesta?ilo, musel plati? aj cirkevn? desiatok. Ke? bola ne?roda, zemana alebo cirkevn?ho hodnost?ra tie? netr?pilo ?i rodina toho doty?n?ho sedliaka bude ma? ?o jes?, ich zaujimalo akurat to ?e dostan? svoj? d?vky, tie? bol tak?to sedliak odk?zan? na milos? t?ch ?o sa na jeho ?kor mali a? ve?mi dobre. Nehovor?m ?e to ?o bolo v t?ch 50 rokov bolo a? tak celkom spr?vne ale ja mam tak? pocit ?e hist?ria sa len opakovala, ako sa hovor? po?i?an? vr??.

Len pre zauj?mavos? pod?a Terezi?nskeho urb?ru sedliak ktor? mal 3/4 usadlos? mal odv?dza? ro?ne tieto d?vky:
Na p?nskom pracoval 39 dn? zo z?prahom a 78 dn? pe?o. Z celkovej ?rody platil deviatok a odv?dzal e?te natur?lne d?vky(3/4 siahy dreva,4,5 libry priadze,3/4 holby masla,1 a pol koh?ta, 1 a pol sliepky alebo kur?a?a a 9 vajec).Pritom v?meru svojho pozemku mal na 21 mer?c (?o odpoved? 4 ha) a l?ky 2,75 kosca (odpoved? 80 a). Domov? da? platil 1 zlat?.
Pred urb?rskou regul?ciou si zemep?ni mohli od sedliaka vy?iada? ko?ko sa im r??ilo.

T?mto pr?spevkom som len chcel ozrejmi? situ?ciu ak? panovala do roku 1848 kedy sa to KONE?NE pohlo k spravodlivosti a prosperite.
A t?m, ktor? si myslia ?e ?udia zo ??achtick?m p?vodom s? nie?o viac ako ostatn? odkazujem nech sa uvedomia a prestan? sa vtiera?.

?akujem

#12055
BARBORA
neregistrovaný

30.09.2009 15:59
IP:195.91.79.176
nie o tom DRAKOVI to nie je mitus ja som z ba?kova a legenda v?etko potvrdi v ba?kove do dnes zije potomok DRAKA no ?ije v Ko?iciach ale aj tu ma svoj dom a svoje miesto
#11119
pall
neregistrovaný

18.02.2009 16:24
IP:85.237.17.99
pre ptk otom drakovi to je len mitus
#11093
pall
neregistrovaný

11.02.2009 23:48
IP:85.237.12.129
koho tu vlastne zaujima hrad parustan ci parastan???napis mi:mozes aj cez pokec nick je pallSP.diky pisem pracu otom hrade mozno mi pomozes mozno aj ja tebe.
#10288
fre
neregistrovaný

10.08.2008 00:39
IP:78.99.49.207
Tr?vievala som v Ba?kove pr?zdniny v 60. rokoch. Nepam?t?m, ?i ?ili e?te obe bar?nky, nejak? ?as sn?? obe, zd? sa mi, ?e potom u? len jedna. Nech?pala som, ako m??u ?i? z ni?oho- a ch?pala som aj ako die?a, ?e je to nie?o krut? od re?imu alebo ja neviem od koho, ?e s? odk?zan? , -? len na milos? dedin?anov. Tak mi povedali pr?buzn?, ?e ich podporuj? ?udia. Nepovedali, ?e od nich kupuj? nejak? veci... za babku.. Ona t? star? ?ena, ?o som ju p?rkr?t zazrela, asi ni? na predaj nemala. B?vala vo ve?i, lebo len t? bola ob?vate?n?. Cez vojnu bol v ka?tieli koncentr?k- internovali tam rusk?ch zajatcov dedo mi rozpr?val, ?e im pom?hali uteka? nejak?mi tajn?mi chodbami v pravosl?vnom kostole ktor? zhorel, ke? Nemci vyp?lili dedinu.Nemci toti? zajatcom v nede?u povo?ovali bohoslu?by. P??e o tom v kni?ke aj Bo?ena Ma?ingov?- u? neviem n?zov, ??tala som to ako die?a. V podstate tak ako to pop?sala, sa to i dialo, lebo tak mi to rozpr?vala aj dedo, a ten Ma?ingov? ne??tal ur?o :-).Inak si pam?t?m, ?e na tie bar?nky spom?nali ?udia zo z᚝ou--- alebo triednou nen?vis?ou? Neviem, ?e by b?vali v ka?tieli, vraveli, ?e ke? im vyp?lili dedinu, b?vali v zem?ank?ch. Ke?d ich Nemci vyhnali, u?li do lesa. Moja babka s troma de?mi. Tak sa neh?dajte pre hl?posti. Sadn?? k dejepisu a u?i? sa:-))). ja si v blogu zhodou okolnost? sprac?vam dejiny Brani?eva a okolia z toho ?o je dostupn?, aby som mala predstavu, ako to v?etko bolo. A, ?no, kerta bol n?dhern? lesopark... Kr?sny... Aj ke? sa u? o? vtedy nikto nestaral ... a bol miestom na vyv?dzanie pre deti a ml?de? i pasenie kade?oho .. Majte sa!
#10081
PtK
neregistrovaný

26.06.2008 18:34
IP:78.41.173.49
mnooo, cas budem mat az niekedy v auguste a to uz mam naplanovane ine zalezitosti, takze az raz (hadam do konca roka :)
#10067
skalican
registrovaný

22.06.2008 10:58
IP:84.47.51.98
tak u? si nie?o v?zk?mal?
#10054
skalican
registrovaný

20.06.2008 14:18
IP:91.127.23.119
Ptk najlep?ie je zobra? sa do Ba?kova a op?ta? sa.
#10052
PtK
neregistrovaný

19.06.2008 18:55
IP:78.41.173.49
no mna to tak trocha zaujalo tak sa vyzvedam ... ale zatial nikto nic.
#10046
skalican
registrovaný

17.06.2008 17:06
IP:91.127.27.68
Da??ia z?hada na ceste.Chyst? sa nejak? rekon?trukcia je ?koda necha? zach?tr?? tak? miesto s tak?m zauj?mav?m osudom
#10045
skalican
registrovaný

17.06.2008 16:58
IP:91.127.27.68
?eby dal?? p?tra? v historii ako ja?
#10044
Dj 15
registrovaný

17.06.2008 16:52
IP:87.244.215.34
ok
#9995
PtK
neregistrovaný

10.06.2008 20:03
IP:78.41.173.49
Na str?nkach denn?ka Korz?r (http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.8.2004/2920VI) sa nach?dza poves?/pr?beh o p?novi hradu menom Drak. Viete o tom niekto nie?o? Po?uli ste tento pr?beh. D?k za ka?d? info.
#8836
Jantomas
neregistrovaný

09.10.2007 10:55
IP:217.73.27.194


Pre Petra :

Ve?mi tr?falo si prirovnal svoje podvod?ky k ??inkovaniu Krista na zemi. Viem pochopi?, ?e niekto m? nie?oho viac a nie?oho menej, ale v Tvojom pr?pade je pre m?a z?hadou, ?o ?a viedlo k tomu, ?e si sa zapojil do diskusie o Ba?kovskom ka?tieli. Je zrejm?, ?e o vlastnej budove nevie? ni?. Mysl?m si v?ak, ?e by si mohol vedie? nie?o o okolnostiach z?niku ka?tie?a, resp. jeho ru?n. Ty si sa, v posled?ch vstupoch do diskusie, tomu vyhol ve?k?m obl?kom. Ani zmienka. Ni?. Iba t?ra?ky.
#8830
Peter
neregistrovaný

08.10.2007 14:58
IP:91.127.247.152
Za typ dakujem. K postovej schranke - su ludia, ktori pouzivaju napr. firemnu schranku - cudziu a su aj ti, ktori pouzivaju sukromnu schranku. Ja som prv pouzival cudziu schranku. A k myleniu tolko - bol na svete syn cloveka, ktori sa nemylil aj tak ho ludia ukrizovali. Ale tieto otazky si myslim k Backovu a tiez na tuto stranku nepatria