, ()

Obrázky

8 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Obec sa hradu ?omo?ka nevzd?
Pravda, 7. september 2007
Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005

Okolité hrady

Fi?akovsk? hrad, Hajn??ka

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990