Novohradská stolica « Stolice

Zrúcaniny

Prestavané na inú stavbu

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky