, ()

Obrázky

6 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Borša, Kráľovský Chlmec, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Zemplínsky hrad

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990