Turniansky hrad hrad, ruina

Turňa nad Bodvou « Košice-okolie « Košický kraj (Turnianska stolica)

Zrúcaniny hradu zo 14. storočia. Zbúraný bol v roku 1685.

Historické názvy

Turňa; 1357 castrum Thorna, 1406 Tornauara, castrum Torna, 1409 castrum Thorna, Torna

Popis

Zrúcaniny hradu zo 14. storočia. Zbúraný bol v roku 1685.

Poloha N48.610940,E20.874605

Krasový kopec vybiehajúci zo Zádielskej planiny na juh nad Turniansku dolinu, 375 m.n.m.

mapa

História

Hrad sa prvýkrát spomína v prvej polovici 13. storočia v listine kráľa Bela IV, keď ho panovník daroval šarišskému grófovi Tékusovi. Neskôr sa stal majetkom rodiny Turnianskovcov. V roku 1357 bol hrad prestavaný Jánom Turnianskym. Keď v roku 1406 tento rod vymrel, na hrad získal donáciu Štefan Šafár z Branča. Od neho sa hrad dostal do rúk známej gemerskej rodiny - Bebekovcov - ktorí ho vlatnili až do roku 1440, kedy sa ho zmocnili vojská Jána Jiskru. Tieto sa tu zdržovali asi do roku 1458. V roku 1576 ho kúpil Imrich Zápoľský, ktorý bol jeho majiteľom do roku 1531. V ďalších rokoch hrad často menil majiteľov. Zrejme v dôsledku tureckého nebezpečenstva sa v rokoch 1540-1550 budovalo nové openenie hradu. Hrad bol začlenený do protitureckej obrannej línie. Aj napriek zosilnenému opevneniu ho Turci v roku 1652 dobyli a jeho majiteľa odviezli do zajatia. Zároveň bolo vyplienené aj samotné mestečko. Hrad bol zbúraný na konci toho istého storočia (v roku 1685) na rozkaz generála Schultza potom ako ho vybojoval od Imricha Thökölyho. Hrad už nebol nikdy obnovený.

Z architektonického hľadiska bol hrad budovaný vo viacerých etapách. Najstaršia časť bola gotická, z ktorej sa zachovala hradná veža, na severnej strane spojená s palácom. Neskôr bol postavený palác stojaci vo východnej časti. V období renesancie bolo postavené a je do súčasnosti dobre zachované protiturecké opevnenie s delovou baštou na západnej strane a troma menšími bastiónmi na južnej a východnej strane. Klenby ani iné architektonické detaily sa nezachovali.

Literatúra:
Belo Polla: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo 1980

Galéria

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Fotografie (18)

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Moldava (6 km), Jasov (6 km), Jasovský kláštor (6 km), Krásna Hôrka (13 km), Sokolí Kameň (15 km), Rožňavský hrad (16 km), Gelnica (17 km), Haniská (17 km), Brzotín (18 km), Abovský starý hrad (18 km), Barca (18 km)