Komárno - pevnosť pevnosť, zachovaný

Komárno « Komárno « Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)

Najrozsiahlejší pevnostný systém na Slovensku aj v celom Rakúsko-Uhorsku, pôvodne sa tu nachádzal starší hrad. Národná kultúrna pamiatka. V súčasnosti sa uvažuje o jej zápise do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Popis

Najrozsiahlejší pevnostný systém na Slovensku aj v celom Rakúsko-Uhorsku. Jeho výstavba začala v 16. storočí vybudovaním starej pevnosti na mieste zaniknutého hradu. V rokoch 1663-73 bola postavená nová pevnosť spojená so starou mostom cez priekopu. Zmodernizovaná bola v 19. storočí. Národná kultúrna pamiatka. V súčasnosti sa uvažuje o jej zápise do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Poloha N47.762587,E18.129416

Pri ústí Váhu do Dunaja. Hlavná časť opevnenia obkolesuje veľkú časť územia mesta Komárna. Tri predsunuté opevnenia sa nachádzajú aj na pravom brehu Dunaja v Maďarsku.

mapa

Galéria

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Historické pohľady (7)

Blízke hrady

Komárno - hrad (1 km), Dievčí hrad (3 km), Kolárovo (13 km), Nové Zámky (16 km)