Budatínsky zámok hrad, zachovaný

Žilina « Žilina « Žilinský kraj (Trenčianská stolica)

Hrad postavený v 13. storočí ako vodný hrad na sútoku Váhu a Kysuce. V 18. storočí bol na zvyškoch opevnenia vybudovaný barokovo-klasicistický kaštieľ, vyhorel v roku 1849. Obnova začala v rokoch 1920 - 1922. Expozície Považského múzea v Žiline.

Historické názvy

Budatín; 1321 castrum Budetyn, 1323 turris Budetyn, 1350 fortalicium sive Budetin

Popis

Postavený ako v 13. storočí v gotickom štýle v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde ako vodný hrad na výhodnom mieste medzi sútokom Váhu a Kysuce. Prvá zmienka o hrade je z roku 1323. Najväčšie prestavbu prekonal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí bol na zvyškoch opevnenia vybudovaný barokovo-klasicistický kaštieľ. Počas revolučného obdobia v r. 1849 vyhorel a dlhší čas chátral. Celková obnova začala v rokoch 1920 - 1922. Dostavané bol juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu. Dnes sú tu umiestnené expozície Považského múzea v Žiline a do budúcnosti sa pripravuje pre návštevníkov sprístupnenie nových expozícií.

Poloha N49.236203,E18.734718

V Žiline pri sútoku riek Váh a Kysuca.

mapa

Prístup

Vlakom do Žiliny. Zo stanice autobusom MHD alebo pešo smerom na Kysucké Nové Mesto do miestnej časti Budatín. Ulicou vľavo cez železničnú trať k hradu.

História

Vyvýšeniny na sútoku dvoch riek sa oddávna považovali za prírodou opevnené miesta. A tak dodnes stojí na takej vyvýšenine, v stopách svojich dávnych opevnených predkov, pri sútoku Kysuce a Váhu, celkom blízko pri hlavnej ceste smerom na sever a úplne začlenený do dnešnej Žiliny, budatínsky zámok s menším parkom. Vidno ho aj z vlaku smerom na Čadcu, lebo z celku zámockého objektu vyniká najmä jeho okrúhla veža.

Najstarším objektom na tomto mieste bol vodný hrad, chránený z dvoch strán oboma riekami, z ktorých sa napĺňali priekopy vodou, a tak boli jeho najspoľahlivejšou ochranou. Základom tohto vodného hradu bola obytná veža, ktorej najstaršie časti pochádzajú z 13. storočia. Už v ďalších storočiach (najmä v 15. storočí) bol cieľom obliehaní a strediskom bojov. V 17. storočí hrad prestavali, doplnili niektorými renesančnými časťami. Najdlhšie boli jeho majiteľmi Suňogovci. V druhej polovici 19. storočia ho znova opravili, lebo v revolučných rokoch 1848 - 1849 vyhorel, a doplnili ho na dnešnú podobu. Istý čas v ňom boli kasárne a trvalo dosť dlho, kým sa zámok začal kultúrne využívať.

Dnes je v ňom prevažne vlastivedné Považské múzeum a galéria. Zvláštnosťou muzeálnych zbierok sú najmä drotárske výrobky, ktoré pochádzajú z blízkych drotárskych obcí okolia Žiliny.

Použitá literatúra:
1. „Naše hrady a kaštiele“, Štefan Pisoň, Marián Velba, vyd. Mladé letá, 1973, 2. vyd.

Galéria

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Blízke hrady

Žilina (1 km), Hričov (5 km), Lietava (6 km), Strečno (7 km), Bytča (8 km), Súľov (8 km), Starý hrad (8 km), Rajec (10 km), Považský hrad (14 km), Domanižský hrad (16 km), Sklabiňa (18 km), Zniev (19 km), Sučiansky hrad (19 km)