, ()

Obrázky

5 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Bzovík, Nový zámok, Sitno, Staré mesto, Starý zámok

M?zeum Sv?t? Anton

Web: http://www.msa.sk/index.html
Otv?racie hodiny, vstupn?: Praktick? inform?cie