Fotogaléria:


Schéma pôdorysu lokality.

Pohľad (zľava) na val, priekopu a časť „citadely“.

Pohľad na časť „citadely“.

Pohľad na lokalitu hrádku od Z.

Pohľad na val a priekopu.

Pohľad (zľava) na val, priekopu a časť „citadely“.

Valové opevnenie s priekopou.