Veľký Kamenec, hrad (ruina)

Obec: Kamenec, Okres: Trebišov, Kraj: Košický, Stolica: zemplínska

Ďalšie názvy

Kamenec, Kevežď, Kamenský hrad; 1283 Kuezd, 1323 castrum Kuwesd, 1438 castrum Kewesd, 1444 castrum Kwesd, Kewesd, 1479 castrum Nagy Kewesd

Stručný popis

Zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí, neskôr prestavaný a zničený v roku 1672.

Obrázky

6 obrázkov

Poloha

Blízko hraníc s Maďarskom, pri obci Veľký Kamenec.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Okolité hrady

Borša, Kráľovský Chlmec, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Zemplínsky hrad

História

Hrad bol postavený koncom 13. storočia, osídlenie lokality je však pravdepodobne staršie. Je známe, že hrad mal v roku 1438 vežu. V roku 1451 ho dobýval Ján Jiskra a v roku 1458 ho obsadil Ján Hunyadi. Tu údajne obaja podpísali mierovú zmluvu. V 15. a 16. storočí sa hrad ešte opevňoval a rozvíjal. Patril rodine Soosovcov. Kvôli účasti Juraja Soosa vo Wesselényiho povstaní bol hrad v roku 1672 na rozkaz panovníka zbúraný. Do súčasnosti sa z hradu zachovala veľká polygonálna bašta a fragmenty múrov.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku III, 1969, s. 392
Polla B. - Vindiš I., Východoslovenské hrady a kaštiele, 1966, s. 116
Fialová H. - Fiala A., Hrady na Slovensku, 1966
Pisoň Š., Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, 1973, s. 353

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
Východoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990