Tematín, hrad (ruina)

Obec: Hrádok, Okres: Nové Mesto nad Váhom, Kraj: Trenčiansky, Stolica: nitrianska

Ďalšie názvy

Tematínsky hrad

Stručný popis

Zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia. Spustol na začiatku 18. storočia.

Obrázky

9 obrázkov

Poloha

Na bočnom západnom hrebeni Pova�ského Inovca, 590 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

�elezničnou tra�ou č. 120 Bratislava - �ilina. Zo stanice Pie��any autobusom do obce Modrovka (Lúka) alebo na Bezovec. Alebo z Nového Mesta do obce Hrádok.
Z Modrovky (Lúky): Po �tátnej ceste č. 507 do Lúky. Po (2425) Lúčanskou dolinou na hrad.
Z Bezovca: Po (0705) do centra turistického strediska. Odtiaľ po bočnom hrebienku (2425) na hrad. Z Bezovca vedie na východ zelená (5128) na Topoľčiansky hrad.
Z Hrádku: Hrádockou dolinou po (2418) po osadu Dolina. Doprava (8116) na hrad.

Okolité hrady

Bana

História

Jeho zrúcaniny le�ia na západnom úpätí Pova�ského Inovca v chotári obce Hrádok juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Hrad sa prvý raz spomína a� v roku 1270, je v�ak star�ieho pôvodu. Postavili ho pravdepodobne u� v prvej polovici 13. storočia ako strá�ny hrad pohraničných priesmykov. Pôvodne bol kráľovským majetkom a len neskôr sa dostal do vlastníctva �ľachtických rodín, z ktorých najznámej�ie boli Ujlakyovci, Thurzovci a Bercsényovci.

Stredoveký hrad tvorila �tvorboká ve�a a palác, obklopené hradným múrom. V druhej polovici 16. storočia zosilnili jeho opevnenie úpravou a zdokonalením predhradia, ktoré bolo oddelené od horného hradu úzkym priechodom. Vstupnú bránu do predhradia zabezpečovali dve ba�ty a hradná priekopa. V 17. storočí opravili a roz�írili obývacie priestory horného hradu, tak�e celý objekt predstavoval pred svojim zánikom kompaktnú a aj na bývanie pohodlnú pevnos�. V bojoch počas Rákócziho povstania (1704 - 1708) ho vá�ne po�kodili a od tej doby je v rumoch.

Spracovala Zuzana Brezáková

Pou�itá literatúra:
Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990