Šuriansky hrad hrad, zaniknutý

Šurany « Nové Zámky « Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)

Zaniknutý hrad postavený na konci 14.storočia, zničený v roku 1725 (posledná veža sa zrútila v roku 1867).

Popis

Zaniknutý hrad postavený na konci 14.storočia, zničený v roku 1725 (posledná veža sa zrútila v roku 1867).

História

Nachádzal sa v dnešných Šuranoch, na mieste zvanom Podzámeček. Ešte v roku 1889, keď Michal Matunák písal o tomto hrade boli na tomto mieste zrúcaniny.

Obvod hradu bol obkolesený riekou Nitra – dvoma ramenami. Šuriansky hrad mal pôdorys romboidu. Dvoma hlavnými s niekoľkými ďaľšími ramenami Nitry bol spolahlivo chránený. Jednotlivé ramená sa podľa potreby yaplavovali stavidlami, prípadne sa zaplavili aj polia a lúky. Predpokladá sa, že hrad bol postavený v rokoch 1382 až 1403. V tomto roku sa spomína už ako hrad vojvodu Ctibora. V nasledujúcich rokoch bol hrad strediskom bohatého života. Jeho najslávnejši obdobie nastalo v rokoch protitureckých vojen. Významnou postavou bol jeho majitel a kapitán Tomáš Bosniak. Narodil sa asi v roku 1580 a zomrel 19.12.1634. Preslávil sa ako úspešný protiturecký bojovník. Jeho dcerá Žofia sa vydala za palatína Vešelína, zomrela na hrade Strečno a jej telo sa v mumifikovanej podobe zachovalo doteraz – je vystavená v krypte kostola v Tepličke nad Váhom.

Turci dobyli Šuriansky hrad asi 10.10.1663 a mali ho v moci až do októbra 1684. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia bol v rukách Františka Rákociho II. Jeho stavovský odboj zapríčinil aj zánik hradu. Po jeho dobytí cisárskymi vojskami 14.9.1710 sa o poškodený hrad nik nestaral. Ruiny hradu zostali bez majiteľa...

Spracoval Jozef Schwarz st.

Literatúra:
Matunák M.: Nagy Surany hajdany vára torténete, Ersekujvár, 1889
Zrubec, L. – Nemček V.: Šurany, Slavín Bratislava 1966