Sučiansky hrad, hrad (ruina)

Obec: Sučany, Okres: Martin, Kraj: Žilinský, Stolica: turčianska

Stručný popis

V skutočnosti ide o dva zaniknuté hrady, starší nachádzajúci sa v katastri obce Podhradie na vrchu Beličie a novší v južnej časti dnešných Sučian.

Poloha

V južnej časti dnešných Sučian.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Okolité hrady

Blatnica, Likava, Oravský hrad, Podhradie, Ružomberok, Sklabiňa, Starý hrad, Strečno

Odkazy na iné stránky

História

Niekedy pred rokom 1446 sa Pongrác z Mikuláša zmocnil Sučianského panstva a v samotných Sučanoch si postavil opevnenie /hrádo - fortalicium/. Ladislav V. v roku 1454 prenechal Sučany Pongrácovmu bratovi Štefanovi, pričom legalizoval okupáciu Sučian a dal dodatočný súhlas na stavbu tohto hrádku. Thurzovci mále stále záujem o panstvo. V roku 1471 zveril hrad bývalým bratríckym kapitánom, ktorí hrad vydali Poliakom a odtaľto podnikali lúpežné výpravy. Král matej sa preto rozhodol hrad dobyť a zničiť. Hrad a panstvo roku 1489 daroval Matejovi z Čadce, ale Pográcovci i Thurzovi si stále činili nárok. Hrad po tomto útoku asi veľmi upadol, spomína sa iba ako castellum. V roku 1523 sa spomína nový majiteľ Zápoľský, neskôr Mikuláš Thuróczy. Títo sa o majetok prekárali až do výdaja Marty Thurćzyovej za Pavla Nyáryho a definitívne ho získali roku 1541. Hrad v 16. storočí a pravdepodobne na začiatku 17. storočia pri používaní novej obliehacej techniky strácal svoj vojenský význam a stal sa zrúcaninou.

Spracoval Jozef Schwarz st.

Literatúra: Pavol Belčák a kolektív, SUČANY, Osveta Bratislava 1979

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990