Fotogaléria:


P?dorys pod?a J. Ne?pora.

V?avo na kopci Nov? z?mok, vpravo v meste Star? z?mok.

Vstupn? ve?a.

Vn?torn? hrad.

Vstupn? ve?a.

Vn?torn? hrad.

Poh?ad na Star? z?mok z Nov?ho z?mku.

Star? z?mok

Star? z?mok

Star? z?mok

Star? z?mok

Star? z?mok

Star? z?mok

Star? z?mok

Poh?ad na Nov? z?mok od Star?ho z?mku.

Vn?torn? hrad.