Fotogaléria:


P?dorys

Panoramatick? poh?ad na hrad.

Poh?ad na hrad z v?chodnej strany,vzadu je vidno zbytky oboch ve??.

Star? mesto

Star? mesto

Star? mesto

Star? mesto

Poh?ad na ?tiavnick? hrad Star? mesto z Nov?ho z?mku.