Fotogaléria:


Pôdorys.

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad

Pohľad na obrannú vstupnú vežu. Veža mala dômyselne riešený obranný systém, ktorý spočíval v prepojení podlaží úzkymi chodbami v stene. Vstup do veže je asi v 1/3 výšky, vonkajším schodiskom.

Pohľad z veže na kaplnku a starý románsky palác.

Pohľad na západné predhradie.

Pohľad na vstupnú bránu pôvodne zabezpečenú padacím mostom, z nádvoria z druhej polovice 14. storočia.

Maketa Spišského hradu.

Pohľad od vstupnej brány. V pozadí obranná veža. V pravej spodnej časti vidno vstupné schody pozdĺž vonkajšej steny.

Vežovitá vstupná brána z 15. storočia.

V ľavej časti sa nachádza vežovitá vstupná brána z 15. storočia, s predsunutým barbakanom.

Celkový pohľad z prístupovej cesty.

Pohľad na románske predhradie, románsku vstupnú bránu z 13. storočia. V pravej dolnej časti je nová vstupná veža zabezpečená padacím mostom.