Fotogaléria:


Barbakan.

Poh?ad na ter?nnu vlnu, tvoriacu z?klad kamenn?ho obvodov?hu m?ru.

Poh?ad na ter?nnu vlnu, tvoriacu z?klad kamenn?ho obvodov?hu m?ru.

Poh?ad na ter?nnu vlnu, tvoriacu z?klad kamenn?ho obvodov?hu m?ru.

Poh?ad na ter?nnu vlnu, tvoriacu z?klad kamenn?ho obvodov?hu m?ru.

Poh?ad na citadelu.

Poh?ad na horn? hrad z doln?ho od v?chodu.

Poh?ad na horn? hrad z doln?ho od z?padu.

Hradn? cisterna.

Sitno