Komentáre:

#15495
Marian
neregistrovaný

14.04.2015 20:51
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#11779
gogolino3
neregistrovaný

18.07.2009 21:08
IP:91.127.180.50
ak ma niekto zaujem presvedcit sa o skutocnosti pokladu nech sa ozve na t.c. 0915051056
#11378
Mgr. Peter Priehradn?k
neregistrovaný

12.04.2009 03:26
IP:78.98.2.29
Chcel by som da? do pozornosti str?nku venuj?cu sa hradu Teplica a obci Sklen? Teplice: www.hradteplica.estranky.sk
#9122
Maja
neregistrovaný

02.01.2008 18:34
IP:213.151.218.139
Aj my sme boli cez Viano?n? v?kend na pustom hrade Teplica bola to kr?sna prech?dzka aj ke? n?m z Horn?ch Opatoviec tie? ch?bala zna?ka, trochu sme bl?dili ale nakoniec sme objavili kus pred cie?om aj zna?ku. Doporu?ujem je to fajn.
#8853
Lion
neregistrovaný

15.10.2007 11:11
IP:217.118.100.206
Cez v?kend sme boli na hrade Teplica. Celkom pekn? prech?dzka aj ke? cestou trochu fu?alo. ?koda, ?e ?lat? zna?ka po ktorej sme ?li je u? trochu vyblednut?. Ob?as to s?a?ovalo orient?ciu. Zi?la by sa obnovi?. Tie? by sa hodila nejak? informa?n? tabu?a aspo? dolu pri kolibe odkia? sa za??na trasa, aby pril?kala viac turistov. Tie? n?s zmiatla zna?ka hranu, ktor? sa za?ala objavova? asi 20 min cesty pod hradom. Ke??e v lese je kamenn? su? domnievali sme sa, ?e u? to s? zvy?ky hradu. Ale treba ?s? e?te ?alej cez l?ku potom znova do lesa a hore na skalu. Zhora s? prekn? v?h?ady aj ke? s?asti zakryt? stromami. V obci Sklen? Teplice by mohla na t?to ruinu upozor?ova? nejak? tabu?a. Aspo? my sme si ju nev?imli.