Fotogaléria:


P?dorys.

Najzachovalej?ia ?as? Pova?sk?ho hradu - rytierska s?la. V dolnej ?asti je pozostatok vchodu do kaplnky.

Poh?ad zo z?padnej strany, vpravo dolu s?stava rybn?kov pri Pova?skej Teplej.

Poh?ad na Pova?sk? hrad zo z?padnej strany, v pozad? mas?v Ve?k?ho Man?na a K?ak v Malej Fatre.

Rekon?truovan? podoba Pova?sk?ho hradu. Obr?zok z publik?cie: Pova?sk? Bystrica kedysi a dnes.

N?dvorie.

Poh?ad na Pova?sk? Podhradie z hradu.

Detail hradu.

Pozostatky ?tvorhrannej ve?e.

Poh?ad na hrad.

Poh?ad na Pova?sk? Bystricu z Pova?sk?ho hradu. V pozad? pohorie Str??ovsk?ch vrchov, z?ava Str??ov, od stredu napravo mas?v Malenice a celkom vpravo V?pe?.