Fotogaléria:


Nov? z?mok

Poh?ad na ?tiavnick? hrad Star? mesto z Nov?ho z?mku.

Poh?ad na hrad od Klopa?ky.

Poh?ad na hrad od Piargskej br?ny.

Nov? z?mok

Nov? z?mok

Nov? z?mok

Poh?ad z hradu na K?lvariu.

Nov? z?mok

No?n? poh?ad.

V?avo na kopci Nov? z?mok, vpravo v meste Star? z?mok.

Poh?ad na Nov? z?mok od Star?ho z?mku.