Ľupčiansky hrad, hrad (zachovaný)

Obec: Slovenská Ľupča, Okres: Banská Bystrica, Kraj: Banskobystrický, Stolica: zvolenská

Ďalšie názvy

Ľupčiansky zámok, Slovenská Ľupča; 1306 castrum de Lypche

Stručný popis

Hrad z 13. storočia postavený Belom IV. V roku 1443 postinutý zemetrasením. Jeden čas bol majetkom Mateja Korvína. O mohutnej lipe na nádvorí sa hovorí, že pod ňou sedával Matej Korvín. V 15. - 16. storočí prestavaný na zámok. V rokoch 1873 - 1938 bol na hrade sirotinec.

Obrázky

8 obrázkov

Poloha

Nad Slovenskou Ľupčou, asi 10 km východne od Banskej Bystrice. 420 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Do Slovenskej Ľupče sa dá dostať vlakom alebo autobusom z Banskej Bystrice. Autom cestou č. 66.
Ďalšie informácie: turistická mapa 100 Okolie Banskej Bystrice - Donovaly, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec

Ľupčiansky hrad v médiách

Ľupčiansky hrad opeknie
Regionálne noviny, 3. október 2006

Okolité hrady

Banská Bystrica, Dolná Mičiná, Dúbravica, Hronsek

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990