Lietava, hrad (ruina)

Obec: Lietava, Okres: Žilina, Kraj: Žilinský, Stolica: trenčianská

Ďalšie názvy

Lietavský hrad; 1316 Lytwa, 1318 castrum Litwa

Stručný popis

Zrúcaniny hradu z 13.storočia viackrát prestavovaného v 15. a 16. storočí. Spustol v 18. storočí.

Obrázky

69 obrázkov

Poloha

Na skalnom ostrohu vrchu Cibuľník v Súľovských vrchoch, 633 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Zo Žiliny autobusom do Lietavy alebo Lietavskej Svinnej.
Z Lietavy: Zo zastávky Lietava, majer (395 m.n.m.) po modrej turistickej značke (2749) stúpame širokou stráňou na vrch Cibuľník. Z rázcestia významovou odbočkou na hrad.
Z Lietavskej Svinnej: Zo zastávky v centre obce (420 m.n.m.) po zelenej značke (5657) strmo na vrch Cibuľník. Po významovej odbočke modrej značky na hrad.
Ďalšie informácie: turistická mapa 157 Súľovské vrchy, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec

Lietava v médiách

Slovenské hrady v Lietavskej Svinnej
MY sieť regionálnych novín, 29. január 2007
Hrad chcú zachovať bezpečný
Regionálne noviny, 16. január 2006
Tucet zrúcanín opradených mýtmi
Pravda, 24. august 2005

Okolité hrady

Budatínsky zámok, Hričov, Rajec, Strečno, Súľov, Žilina

Odkazy na iné stránky

História

Hrad Lietava leží južne od Žiliny a svojou rozlohou patrí medzi najrozsiahlejšie hrady na Slovensku. Jeho gotické jadro spolu s hranolovitou vežou postavili na začiatku 14. storočia a pôvodne bol majetkom rodiny Balassovcov. Skoro sa ho však zmocnil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý správou hradu poveril svojho kastelána Ondreja, vyobcovaného z cirkvi nitrianskym biskupom Jánom. Po Matúšovej smrti sa Lietava stala kráľovským majetkom. Ľudovít z Anjou ju dal do úžitku Štefanovi Bebekovi z Plešivca a v držbe jeho potomkov bol potom hrad bezmála sto rokov. V čase vlády Mateja Korvína bol majiteľom Lietavy Pavel Kiniži, ktorý postavil opevnenie prvého predhradia s vežou. Po ňom sa stal hrad vlastníctvom mocného rodu Zápoľských. Ján Zápoľský ho daroval svojmu kapitánovi Mikulášovi Kostkovi a keď tento prešiel neskôr na stranu kráľa Ferdinanda I., potvrdil aj on roku 1532 jeho vlastníctvo na Lietavu. Kostkovu dcéru si vzal za manželku František Thurzo, a tým ho získal do majetku tohto rodu. Thurzovci v druhej polovici 16. storočia hrad podstatne rozšírili a opevnili. Vybudovali renesančné opevnenie druhého predhradia, postavili rozmerný polkruhový bastión a zvýšili aj múry vnútorného hradu. V prvej polovici 17. storočia si hrad a panstvo rozdelili dcéry Juraja Thurzu, čo bolo začiatkom jeho záhuby. Od polovice 17. storočia začal pomaly pustnúť a v nasledujúcom storočí bol už celkom opustený. Povesti o Lietave sa opierajú o historicky nepodloženú tradíciu, že pôvodný hrad bol zničený už za tatárskeho vpádu roku 1241.

Spracovala Zuzana Brezáková

Použitá literatúra:
1. Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Literatúra

Menclová, Dobroslava: Hrad Lietava
Združenie na záchranu Lietavského hradu a ASA - Slovenská hradovedná spoločnosť. . december 2004
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990