, ()

Obrázky

69 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Slovensk? hrady v Lietavskej Svinnej
MY sie? region?lnych nov?n, 29. január 2007
Hrad chc? zachova? bezpe?n?
Region?lne noviny, 16. január 2006
Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005

Okolité hrady

?ilina, Budat?nsky z?mok, Hri?ov, Rajec, S??ov, Stre?no

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Menclov?, Dobroslava: Hrad Lietava
Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu a ASA - Slovensk? hradovedn? spolo?nos?. . december 2004
N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990