Lietava hrad, ruina

Lietava « Žilina « Žilinský kraj (Trenčianská stolica)

Zrúcaniny hradu z 13.storočia viackrát prestavovaného v 15. a 16. storočí. Spustol v 18. storočí.

Historické názvy

Lietavský hrad; 1316 Lytwa, 1318 castrum Litwa

Popis

Zrúcaniny hradu z 13.storočia viackrát prestavovaného v 15. a 16. storočí. Spustol v 18. storočí.

Poloha N49.160627,E18.684903

Na skalnom ostrohu vrchu Cibuľník v Súľovských vrchoch, 633 m.n.m.

mapa

Prístup

Zo Žiliny autobusom do Lietavy alebo Lietavskej Svinnej.
Z Lietavy: Zo zastávky Lietava, majer (395 m.n.m.) po modrej turistickej značke (2749) stúpame širokou stráňou na vrch Cibuľník. Z rázcestia významovou odbočkou na hrad.
Z Lietavskej Svinnej: Zo zastávky v centre obce (420 m.n.m.) po zelenej značke (5657) strmo na vrch Cibuľník. Po významovej odbočke modrej značky na hrad.
Ďalšie informácie: turistická mapa 157 Súľovské vrchy, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec

História

Hrad Lietava leží južne od Žiliny a svojou rozlohou patrí medzi najrozsiahlejšie hrady na Slovensku. Jeho gotické jadro spolu s hranolovitou vežou postavili na začiatku 14. storočia a pôvodne bol majetkom rodiny Balassovcov. Skoro sa ho však zmocnil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý správou hradu poveril svojho kastelána Ondreja, vyobcovaného z cirkvi nitrianskym biskupom Jánom. Po Matúšovej smrti sa Lietava stala kráľovským majetkom. Ľudovít z Anjou ju dal do úžitku Štefanovi Bebekovi z Plešivca a v držbe jeho potomkov bol potom hrad bezmála sto rokov. V čase vlády Mateja Korvína bol majiteľom Lietavy Pavel Kiniži, ktorý postavil opevnenie prvého predhradia s vežou. Po ňom sa stal hrad vlastníctvom mocného rodu Zápoľských. Ján Zápoľský ho daroval svojmu kapitánovi Mikulášovi Kostkovi a keď tento prešiel neskôr na stranu kráľa Ferdinanda I., potvrdil aj on roku 1532 jeho vlastníctvo na Lietavu. Kostkovu dcéru si vzal za manželku František Thurzo, a tým ho získal do majetku tohto rodu. Thurzovci v druhej polovici 16. storočia hrad podstatne rozšírili a opevnili. Vybudovali renesančné opevnenie druhého predhradia, postavili rozmerný polkruhový bastión a zvýšili aj múry vnútorného hradu. V prvej polovici 17. storočia si hrad a panstvo rozdelili dcéry Juraja Thurzu, čo bolo začiatkom jeho záhuby. Od polovice 17. storočia začal pomaly pustnúť a v nasledujúcom storočí bol už celkom opustený. Povesti o Lietave sa opierajú o historicky nepodloženú tradíciu, že pôvodný hrad bol zničený už za tatárskeho vpádu roku 1241.

Spracovala Zuzana Brezáková

Použitá literatúra:
1. Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Galéria

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Fotografie (77)

Blízke hrady

Rajec (4 km), Hričov (5 km), Súľov (5 km), Žilina (5 km), Budatínsky zámok (6 km), Bytča (7 km), Strečno (8 km), Starý hrad (9 km), Domanižský hrad (10 km), Považský hrad (10 km), Zniev (14 km), Sklabiňa (17 km), Sučiansky hrad (18 km), Blatnica (19 km)