Levický hrad, hrad (ruina)

Obec: Levice, Okres: Levice, Kraj: Nitriansky, Stolica: tekovská

Ďalšie názvy

Levice; 1313 Leva, 1321 castrum Lewa

Stručný popis

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol začiatkom 13. storočia. V 16. storočí bol renesančne upravený, 18. storočí zničený. V zachovaných a upravených častiach hradu je umiestnené Tekovské múzeum. Začiatkom septembra roku 2005 by mal byť odovzdaný do užívania amfiteáter s kapacitou 300 miest v priestore juhozápadnej bašty.

Obrázky

6 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Zo železničnej a autobusovej stanice Levice:
Zo stanice po ulici Ľ. Štúra smerom to centra. V centre doľava ulicou Sv. Michala k hradu.

Levický hrad v médiách

Kto chce Lidl pod hradom?
Regionálne noviny, 22. marec 2006

Okolité hrady

Hronský Beňadik, Tekov, Vráble

Tekovské múzeum Levice

Adresa: Sv. Michala 40, 934 69 Levice
Tel.: +421 36 6312112, +421 36 6312866
Fax: +421 36 6312866
Mail: tmlevice@nextra.sk
Tekovské múzeum vzniklo roku 1927 zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice rozsiahlu a cennú zbierku. Múzeum postupne zhromažďovalo národopisné, historické, archeologické, prírodovedné aj umelecké zbierky.
Vo svojej výskumnej a zbierkotvornej činnosti sa zameriava na okres Levice, v prírodovednej oblasti na celú východnú časť Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy, juhozápadné svahy Pohronského Inovca a západné svahy Krupinskej planiny. V národopisnej oblasti mapuje územie južnej časti bývalej Tekovskej župy a západnej časti Hontu. V súčasnosti eviduje 78 435 zbierkových predmetov, pričom z národopisu sú najpočetnejšie zastúpené kolekcie hrnčiarskych výrobkov, ľudového odevu a tkaniny, z histórie remeselnícke a cechové predmety, vojenská výzbroj a výstroj od najstarších čias, výrobky zo skla a porcelánu, z oblasti numizmatiky sú to rímske mince, strieborné a medené mince z obdobia Uhorska, z výtvarného umenia diela umelcov pochádzajúcich z Levíc a okolia. V prírodovedných zbierkach sú bohato zastúpené herbárové exempláre flóry (najmä ostríc, hlohov a lišajníkov), preparáty vtáctva, dravcov a lesnej zveri, kolekcia motýľov, fúzačov a čmeľovitého hmyzu.
Od roku 1958 sa múzeum nachádza v renesančnom kaštieli pri zrúcaninách gotického hradu z prelomu 13.-14. stor., v renesančnej bašte a dvojpodlažnej budove tzv. Kapitánskej, ktorá sa v súčasnosti rekonštruuje. Kaštieľ dal postaviť roku 1571 na dolnom nádvorí hradný kapitán Štefan Dobó, župan Tekovskej stolice.
Stále expozície múzea sú pre rekonštrukčné práce zatvorené. Výstavy s rôznorodou tématikou sa usporadúvajú v Dobóovskom kaštieli.
Vysunuté expozície Tekovského múzea: Expozícia ľudovej architektúry a bývania obydlia Brhlovce, Dom bojovej slávy Kalná nad Hronom, Vodný mlyn Bohunice, Pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce.
Poskytujú sa lektorské služby, organizujú odborné prednášky s regionlnou temetikou, odborné sprevádzanie na exkurziách po kultúrnych a historických pamiatkach regiónu, premietanie náuč- ných filmov predaj suvenírov (plagáty, nálepky, pukanská keramika, pohľadnice, perníky) a publikácií.
Tekovské múzeum vydáva Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis /od roku 1992, je pokračovateľom Vlastivedného spravodaja Tekovského múzea v Leviciach vychádzajúceho roku 1962- 1989).
Otváracie hodiny:
apríl, máj, október: Po-Pi 9:00 – 16:00, So-Ne 10:00 - 16:00
jún – september: Po-Pi 9:00 – 18:00, So-Ne 10:00 - 18:00
november – marec: Po-Pi 9:00 – 16:00, Ne 10:00 - 16:00

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990