, ()

Obrázky

54 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Najnedostupnej?? hrad na Slovensku sa opravuje naozaj ?a?ko
MY sie? region?lnych nov?n, 31. október 2006
Pre?o ne?s? na hrad Lednica
blog.sme.sk, 27. marec 2006
Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005
Lednick? hrad opravuj? za vlastn?
SME, 12. september 2005

Okolité hrady

Ilavsk? hrad, Ko?eca, Pova?sk? hrad, Vr?atec

Odkazy na iné stránky

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990