Fotogaléria:


Kom?rno zo severu a z juhu, medirytina fl?mskeho kresliara a rytca Georga Hoefnagela (1542-1600) a jeho syna Jacoba (1575-1630) z roku 1597.

Kom?rno obsaden? Turkami, detail medirytiny od norimbergsk?ho kresliara a medirytca Johanna Sibmachera (?-1611), pod?a nemck?ho architekta, grafika a cestovate?a Wilhelma Dilicha (1572-1655) z roku 1603.

Kom?rno, detail medirytiny a leptu od holandsk?ho maliara a medirytca Justa van der Nypoorta (1625-1692) pod?a nemck?ho architekta, grafika a cestovate?a Wilhelma Dilicha (1572-1655) z roku 1686.

Kom?rno, kolorovan? medirytina od medirytca a vydavate?a Theodorusa Danckertsa (?- po 1726) z holandskej mapy pevnost? asi z roku 1700.

Kom?rno, kolorovan? lept od holandsk?ho kresliara a medirytca Jana van Vianena (asi 1660 - po 1726) pod?a nemck?ho architekta, grafika a cestovate?a Wilhelma Dilicha (1572-1655) z roku 1714.

Kom?rno

Kom?rno