, ()

Obrázky

3 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Liptovsk? hrad

Odkazy na iné stránky

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990