Hamborek, hrad (zaniknutý)

Obec: Brezovička, Okres: Sabinov, Kraj: Prešovský, Stolica: šarišská

Ďalšie názvy

Brezovička

Stručný popis

Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.

Poloha

Na kopci Zámčisko, kóta 775, západne od obce Brezovička.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Exteriér

Hrádok mal oválno-eliptický pôdorys. V južnej časti stála veža, po ktorej je dnes viditeľný kráter s priemerom 5,4 m. Veža bola z južnej strany chránený valom s dvoma priekopami širokými 14 – 18 m a hlbokými 2,2 – 3,5 m.

Okolité hrady

Brezovica, Kamenica, Lipovce, Nový hrad, Pečovská Nová Ves, Plaveč, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad

História

V 15. storočí bol hrádok v rukách bratríkov a v roku 1458 sa ho zmocnil Šabastian z Rozhanoviec. Hrádok zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia.

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
Východoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980