, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Brezovica, Kamenica, Lipovce, Ľubovniansky hrad, Nový hrad, Pečovská Nová Ves, Plaveč, Spišský hrad

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980