Chmeľov, pevnôstka (zaniknutý)

Obec: Chmeľov, Okres: Prešov, Kraj: Prešovský, Stolica: šarišská

Ďalšie názvy

1319 poss. Komlos cum suo castro, fort. Komlos, castrum Chmelov

Stručný popis

Malá vojenská pevnôstka, postavená bratríkmi v 15. storočí nad obcou Chmeľov, opustená v roku 1460.

Obrázky

3 obrázkov

Poloha

Nad obcou Chmeľov v polohe Zadňa hura (kóta 529,9).


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Okolité hrady

Kapušiansky hrad, Radvanovce, Skrabčiansky hrad, Šebeš

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
Východoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990