Fotogaléria:


Celkov? poh?ad.

?erven? Kame?

?erven? Kame?

?erven? Kame?

?erven? Kame?

?erven? Kame?

?erven? Kame?

N?dvorie - vstupn? ?as? hradu

Ju?n? poh?ad z dediny

Poh?ad od severu

?erven? Kame?

?erven? Kame?

?erven? Kame?

Poh?ad na hrad z pr?stupovej cesty od dediny P?la (zo severoz?padu). Rytina od G. Morelliho zo XVII. storo?ia.

T?to rytina G. Morelliho zo XVII. storo?ia dokazuje, ?e na hrade boli u? v tomto ?ase v?etky prestavby, ktor? menili jeho tvar ukon?en?. Odvtedy sa jeho tvar nemenil.

N?dvorie.

N?dvorie.

Vstupn? br?na.

Kostol?k na l?ke pred hradom.

Celkov? poh?ad.