Branč - hrádok hrad, zaniknutý

Branč « Nitra « Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)

Zaniknutý zemný vežový hrádok je spomínaný v roku 1241. Bol opevnený priekopami z 12.-15. storočia.

Poloha

Na sever od obce na ľavom brehu rieky Stará Nitra, 132 m.n.m.

Prístup

Vlakom Stanica Branč. Po Staničnej, Nitrianskej a Veľkoveskej. Za mostom vľavo a proti toku rieky asi 1 km.
Autobusom z Nitry na zastávku Branč, Veľkoveská. Po Cintorínskej a Veľkoveskej. Za mostom vľavo a proti toku rieky asi 1 km.
Autom Po ceste I/64 Nitra - Nové Zámky. V miestnej časti Veľká Ves po Veľkoveskej až za most cez Starú Nitru. Proti toku rieky po jej ľavom brehu asi 1 km.