Fotogaléria:


Poh?ad na hrad od z?padu.

Poh?ad na pr?zemie hlavnej ve?e hradu Blh.

Opevnenie hradu (obvodov? m?r).

Priestor br?ny do horn?ho hradu.

Opevnenie hradu je dobre vidite?n? hlavne z vonkaj?ej strany obvodov?ho m?ru.