Fotogaléria:


Mapa valov?ho syst?mu.

Celkov? poh?ad na stredn? val s obcou od vonkaj?ieho valu.

Priebeh vonkaj?ieho valu s priekopou.

Poru?enie vonkaj?ieho valu ?elezni?nou tra?ou.

Severn? ?as? vonkaj?ieho valu s kalv?riou.

Rotunda.

Kostol.