Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok


Blh
Opevnenie hradu je dobre vidite?n? hlavne z vonkaj?ej strany obvodov?ho m?ru.
DALI

Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok