Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok


Stupavský hrad a Pajštún
Možná lokalizácia Stupavského hradu
Milan Kekeňák
Rekonštrukcia rozsiahleho zemného fortifikačného systému v lokalite Pajštúna. Na obrázku ľavá spodná a spodná časť sú aktuálne v teréne jasne sledovateľné ako plytký zvyšok priekopy a zemnej hradby. Tvarom nápadne pripomína Molpírske hradisko. Možný dôkaz lokalizácie Stupavského hradu, spomínaného napr. autormi Ondrouchom či Hrnkom. Pajštúnske bralo poskytovalo vždy dobrý základ pre stavbu opevnení. Na obrázku sú pre ilustráciu Pajštún aj starý zemný hrad súčasne.

Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok