1. stretnutie hradológov

7. november 1999

Prvé stretnutie priaznivcov slovenských hradov na Pajštúne.

Dňa 7. novembra 1999 sa uskutočnilo na hrade Pajštún prvé stretnutie priaznivcov hradov. Aj napriek horšiemu počasiu sme sa zišli v celkom slušnom počte 19. Podrobnejšie zážitky niekedy nabudúce, zatiaľ aspoň úryvok z kroniky stretnutia.

Aktualizácia 8.7.2000

Organizátor: Jožo Schwarz

Ďalšie informácie: www.hrady.sk

E-mail: hrady@hrady.sk