, ()

Obrázky

4 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005
Likavsk? hrad mal sklenen? okn?
SME, 26. august 2004

Okolité hrady

Liptovsk? hrad, Oravsk? hrad, Podhradie, Sklabi?a, Su?iansky hrad

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990